Kontakt

Styret:

Formann:
Pål Robert Lunde
920 38 916

paalrobert.lunde@gmail.com

 

Sekretær:
Hege Rekvin

hegemikk@hotmail.com

 

Nestleder:
Jon Rongen
913 11 275
jon.rongen@gmail.com

 

Loppemarked:

Frank Roberg
472 92 223
borarf@gmail.com

Uniformer:

Silvia Krause Albero
silviayborj@gmail.com

Monica Oseland
950 59 493
monica.oseland@outlook.com  

Postadresse:

Halden Skolemusikkorps
Postboks 2007
1760 HALDEN

E-post:
hsmk@haldensmk.no