Øvingstider, fellesøvelser

Øvelsestider følger i grove trekke skoleåret.

Senior øvelse:

Torsdager fra kl. 18.00 - 20.30 i aulaen på Hjortsberg Skole.

fremmøte 17.50. for å gjøre alt klart.

Eventuelt fravær meldes til Vidar på telefon 913 37 783.

Junior fellesøvelse:

Torsdager fra kl. 18.00 - 20.00: i klasserom på Hjortsberg skole...

- fremmøte 15 min før øvelsen. for å gjøre alt klart.

Eventuelt fravær meldes til Marthe Strøm på telefon
976 30 466.

Aspirant fellesøvelse: Foreløpig avlyst

Vanligvis øvelse på torsdager fra kl. 17.30-18.15: i klasserom på Hjortsberg skole.

fremmøte 17.15 for å gjøre alt klart.

Eventuelt fravær meldes til Marthe Strøm SMS 976 30 466

eller

Vidar på SMS 913 37 783.