Aspirant

20.08.2020 Oppstart, høsten 2020

 

Vi har for tiden ingen øvingslokaler fordi skolen er stengt, men jobber med saken.

Tid og sted kommer.