Aspirant

20.08.2020 Oppstart, høsten 2020

Vi utsetter oppstart for aspirantøvelser, i påvente av flere aspiranter.