Foreldre

13.06.2019 13. juni informasjonsmøte vedr. sommertur

Denne dagen dagen blir det informasjonsmøte vedr. sommerturen. 

15.06.2019 15. juni. Lørdag. Foreldrefest.

Denne kvelden blir det tradisjonell foreldrefest. Mer info kommer.