Foreldre

14.03.2019 14 mars. Årsmøte

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE FOR HALDEN SKOLEMUSIKKORPS
Dato: Torsdag 14. mars 2019
Tid: Kl. 18:00
Sted: Hjortsberg skole
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 31. januar 2019.

DAGSORDEN

1. Åpning
2. Konstituering
a. Telling av stemmeberettigede
b. Valg av møteleder
c. Valg av møtesekretær
d. Valg av to personer til å skrive under protokoll
e. Godkjenning av innkalling
f. Godkjenning av dagsorden
3. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning for 2018
4. Gjennomgang og godkjenning av revidert regnskap 2018
5. Budsjett 2019, herunder medlemskontingent
6. Saker fremmet av korpsets styre
7. Saker fremmet av korpsets medlemmer
8. Valg (alle som velges er spurt på forhånd

Vel møtt.
Styret i HSMK

04.05.2019 4 mai. Loppemarked?

Det tradisjonelle loppemarkedet arrangeres sannsynligvis den 4 mai. Mer informasjon kommer.