Junior

07.03.2020 7 - 8 mars. Seminar før distriktsmesterskap med sosial kveld.

Denne helgen planlegger vi et seminar der vi skal øve litt ekstra til distriktsmesterskapet. På lørdagen ender seminaret i en sosial kveld på Hjortsberg med litt bespisning og masse gøy!!

Lørdag: 

Tid: 10.00 - ca. 17.30 (seminaret 10.00 - 15.00).

Sted: Hjortsberg skole.

Søndag: 

Tid: 10.00 - ca. 12.00 

Sted: Samfundet (der vi hadde juleavslutning)

14.03.2020 14. mars. Distriktsmesterskap i Fredrikstad

14. Mars. Distriktmesterskap 2020 i Fredrikstad. Vi vet ikke noe om tider ennå. Mer info kommer

26.03.2020 26. mars. Vårkonsert

Denne torsdagen blir det VÅRKONSERT av junior-, og aspirantkorpset.

Foreløpig plan er at dette skjer på Hjortsberg skole klokken 18.00.

01.01.0001 17 - 19. april. Marsjseminar Strømstad 2020

17 - 19. april arrangeres det tradisjonsrike marsjseminaret i Strømstad. Programmet er ikke helt avklart, men vi regner med at junior sover over fra lørdag 17 til søndag 19. Vi bruker Strømstad gymnas som base.

Mer informasjon kommer.

 

01.05.2020 1. mai - spilleoppdrag

 

Tradisjon tro skal vi også i år spille på 1. mai. Programmet er ikke helt spikret ennå, men nedenfor er et foreløpig program:

Vi starter på Sykehjemmet og Søsterveien. Deretter drar vi til Vaterland og spiller der. Vi spiller ute og marsjerer.
Rute:

Vi starter på Sykehjemmet 11.00, marsjerer så til Søsterveien 11:20. Vi er ferdige her ca. 12:15.

Musikantene drar så til Vaterland, hvor spillingen begynner ca. 12:45 (merk, foresatte må kjøre selv).
Oppdraget er ferdig så snart vi er ferdige her!... (ca. 13:15)

Tid og sted:
Frammøte: Del 1 - 10:45, Oppmøte på parkeringsplassen ved sykehuset
(Kjærlighetsstien 28).

Del 2 – 12:30, Oppmøte krysset Osbekkgata - Jacob Blochs gate.

Ta med:
Antrekk: Uniform inkludert lue og veske (inkl. Regnfrakk og regntrekk til instrumenter)
Ta med: Marsjnoter i marsjmappe (i riktig rekkefølge)
Slagverk har selv ansvar for å få med sitt instrument.
2. års junior spiller med senior.
Det er frivillig for 1. års junior. De marsjerer med instrument og spiller én marsj.
Duskbærere fra aspirantkorpset.
Forfall til spilleoppdrag må foresatte melde fra om i god tid (merk; av foresatte). 

15.05.2020 15. mai. "17-maitog" på skolene.

Denne fredagen blir det sannsynligvis "17-maitog" på Låby og Gimle skole i skoletiden. Tid og sted og organiserg av opplegget kommer etterhvert. Det er fint om noen foreldre kan stille som sjåfør denne dagen.

17.05.2020 17. Mai for Junior I

Foreløpig plan - Oppdrag 17. mai for 1. års junior

Juniorkorpset har ett oppdrag denne dagen: Spilling og marsjering i barnetoget. 1. års juniorkorps går da sammen med aspirantene, bak seniorkorpset.

 

 

Dato:           

17. mai 2019

Frammøte: 

kl. 08.30

Frammøtested: 

Hjortsberg

Antrekk:           

Uniform med lue og noteveske

                       

 

NB: husk at regnfrakk og instrumenttrekk skal ligge i noteveska (uansett vær)

Ta med:        

Instrument (uten kasse). Instrumentkassen må være tilgjengelig for oppbevaring av instrument senere på dagen, og legges f. eks. i en bil.

Noter:         

 

Marsjnoter i riktig rekkefølge.

Flagg:          

-

Fanebærer: 

-

Duskbærere: 

-

Baktropp:    

-

Barnetoget

Vi marsjerer fra Hjortsberg skole kl. 09.15 etter at senior og junior II har spilt. Aspirantene og første års junior marsjerer bakerst i korpset i barnetoget. To aspiranter vil være duskebærere for korpsets fane.

 

Barnetoget har avmarsj fra Oscar Borgsplass kl. 10.00. Halden Skolekorps går bak Tistadalens musikkforening og Gimle skole, foran Hjortsberg skole. Flere foreldre og representanter fra styret vil marsjere foran og bak korpset.

 

Henting

Junior I skal hentes umiddelbart av foresatte ved Jernbanegata når korpset ankommer dit (rundt 10:45). (Informer barnet ditt om dette!). Junior 1. er ferdig for dagen nå.

Ta med instrumentkassen ved henting, slik at instrumentet oppbevares trygt (instrumenter er meget dyre).

Det blir to voksne ved aspirantene inntil alle er hentet, (Kontakt: ??). Alle aspiranter skal ha med seg et mobiltelefonnummer som de foresatte kan nås på.

 

 

 

Det er møteplikt for alle. Eventuell sykdom meldes fra til Jon Rongen 91311275.

 

Vi ønsker alle lykke til 17. mai.

Med vennlig hilsen styret HSMK

17.05.2020 17. mai Junior II

Til senior og 2. års junior

Foreløpig oppdrag spilleoppdrag 17. mai 2020 

Barnetoget, turnertoget, Halden helsehus, Berg skole

 
   


 

Dato:            

17. mai 2020

Frammøte: 

kl. 08.30

Frammøtested: 

Hjortsberg

Antrekk:            

Uniform med lue og noteveske

                       

 

NB: husk at regnfrakk og instrumenttrekk skal ligge i noteveska (uansett vær)

Ta med:         

Instrument (uten kasse) Kassen kan f. eks. ligge i en bil til henting på Berg.

Noter:             

 

Marsjnoter i riktig rekkefølge.

Flagg:             

 

Fanebærer: 

 

Duskbærere: 

 

Baktropp:      

 

                      

Barnetoget

Vi marsjerer fra Hjortsberg skole kl 09.15 etter at vi har spilt «Norge i rødt hvitt og blått», «Hjortsbersangen» og «Ja vi elsker»

 

Barnetoget har avmarsj fra Oscar Borgsplass kl 10.00

Halden Skolekorps går bak Tistadalens musikkforening og Gimle skole, foran Hjortsberg skole.

 

Halden helsehus

 

Musikantene transporteres til Halden helsehus med buss for konsert ca. 11.00. Etter konserten transporteres musikantene videre med buss til Os skole – NB – kanskje et annet lokale siden Os er lagt ned. 

 

 

Os skole

Vi er på Os ca. 11.30 – 12.00. Obs! Følg med på facebook-gruppa for nøyaktig klokkeslett! Musikantene har da ca. 45 min pause, og det er fint om de foresatte tar hånd om barna sine i pausen. En representant fra korpset (Jon Rongen, 91311275) er til stede til alle musikantene er hentet. 

Instrumentene oppbevares på Os skole.

 

 

Turnertoget

Musikantene møter på Os skole kl 12.45, da turnertoget har avmarsj presis kl. 13.00. Vi marsjerer til torget/Jernbanegata der musikantene blir fraktet med buss til Berg skole.

 

 

 

Berg skole

Musikantene får mat og drikke før spilling. 

Kl. 14.00 starter oppdraget med en liten 17. mai konsert. Det er ikke behov for notestativ.

 

 

Avslutning

Spilleoppdragene 17. mai avsluttes på Berg skole ca. kl. 15.00 og alle musikantene må derfor hentes av de foresatte der. Det er ikke organisert noe transport fra Berg skole.

 

Det er møteplikt for alle hele dagen. Dette er dagen vi får vist oss fram til Haldens befolkning. Eventuell sykdom meldes fra til Jon Rongen (91311275) Med vennlig hilsen styret

25.05.2020 25 + 26 mai. Rekruttering?

Disse dagene planlegger vi en turne for å rekruttere nye aspiranter. Mer informasjon kommer. 

 

19.06.2020 19.-21. juni. Sommertur 2020

Denne langhelgen arrangerer vi årets sommertur. Det er ikke ennå bestemt hvor den går. 19.-21. juni. Sommertur 2020