Vi rekrutterer nye musikanter

Halden skolemusikkorps ønsker flere medlemmer. Vi rekrutterer elever fra Hjortsberg, Gimle, Låby, Os og Berg. De fleste er rundt 8-10 år når de begynner, men opplæringen kan tilpasses alder.

Korpset er delt inn i tre ulike nivåer. Første året er musikanten aspirant. Deretter går man videre til juniorkorpset, og til slutt seniorkorpset.

Aspirantene har fellesøvelse torsdager fra 17.30-18.15. I tillegg får man undervisning i det instrumentet hver enkelt spiller. Korpset stiller med instrument og uniform!

Vi har fremdeles plass til flere aspiranter! Bare ta kontakt (hsmk@haldensmk.no)

Vi tar vanligvis imot nye aspiranter om høsten,men tar veldig gjerne en prat i løpet av året også!! Ta kontakt med en av oss (de voksne rundt korpset), så kan vi ta en prat.

Ta med deg foreldrene dine og kom til Hjortsberg skole på torsdager når øvelsen begynner (17.30). Da kan du komme for å høre litt på de som øver, treffe musikantene og se på mange instrumenter.

Torsdag den 25.juni viser vi fram instrumenter til nye aspiranter. (Vanligvis kan barna prøve instrumentene, men det blir litt vanskelig i år pga. pandemien.)

Kom til Hjortsberg skole kl. 18.00!!!

 

Ønsker du mer informasjon kontakt hsmk@haldensmk.no.