Øvingstider, fellesøvelser

Øvelsestider følger i grove trekke skoleåret.

Senior øvelse:

Torsdager fra kl. 18.00 - 20.30 i aulaen på Hjortsberg Skole.

fremmøte 17.45. for å gjøre alt klart.

Eventuelt fravær meldes til Vidar på telefon 913 37 783.

Junior fellesøvelse:

Torsdager fra kl. 18.00 - 19.30: i klasserom på Hjortsberg skole...

Etter påske satser vi på kl. 18.00 - 20.00

- fremmøte 15 min før øvelsen. for å gjøre alt klart.

Eventuelt fravær meldes til Marthe Strøm på telefon
976 30 466.

Aspirant fellesøvelse: 

Øvelse på torsdager fra kl. 18.00-19.00: i klasserom på Hjortsberg skole.– - fremmøte 17.45 for å gjøre alt klart.

Eventuelt fravær meldes til Marthe Strøm SMS 976 30 466