Historie

Avisutklippet som står gjengitt ovenfor, kunne Haldens innbyggere lese i avisen i 1932.

 

Den 9. september 1932 ble korpsets første møte holdt på skolebestyrerens kontor på Gutteskolen. Styret besto av skolebestyrer Sigurd Nilsen, smedformann Johan Johansen, banksjef Rudolf Pettersen, og som oppnevnt revisor, kontorfullmektig Sigfred Johansen. Takket være innsamlingskomiteens innsats kunne korpset starte uten gjeld. 42 skolegutter ble tatt opp fra starten, og instruktørene ble hentet fra Divisjonsmusikken. Som dirigent ble musikkløytnant Håkon Aasekjær ansatt, han fikk en timegodtgjørelse på kr 6,-. Etter anbefaling av Aasekjær, bevilget styret enstemmig å innkjøpe en del brukte instrumenter for kr. 500,-. De unge musikantene gjorde hurtig framgang under denne dyktige ledelse, og allerede året etter kunne Halden Guttemusikkorps delta i 17.mai-toget der de vakte stor begeistring. Korpset holdt sine første konserter i Busterudparken og Tistedalens Park hvor de høstet velfortjent applaus.

Halden Guttemusikkorps fikk merkelig nok lov til å fortsette sine øvelser under krigen. Tyskerne hadde tatt Gutteskolen i sin besittelse og øvelsene ble flyttet fra ”sangen” til kjelleren blant sløydpultene. Det ble arrangert en rekke konserter i Busterudparken og Arbeidersamfundet. At man på reportoaret fikk ha musikkstykker som ”Kongekvadet” av Edvard Grieg synes i dag helt ufattelig når vi tenker på hvor hardt tyskerne gikk frem for å dempe nordmennenes nasjonalfølelse.

Aldri har vel nasjonalsangen tonet vakrere i Halden enn da Guttemusikken, som det første korps etter krigen, kunne spille fra Rødsfjellet og i byens gater. Til og med om natten var de unge musikantene med på å sette sitt preg på frihetsgleden, da de møtte opp under fangetransportene på Halden Jernbanestasjon og ønsket de hjemvendte velkommen med feiende og muntre toner.  


Båstadlund Guttemusikkorps

Hjortsberg Skolemusikkorps ble opprinnelig startet opp under navnet Båstadlund Guttemusikkorps den 2. november 1938. I oktober 1963 ble det inntatt jenter blant det musiserende hankjønn, og det nye korpset fikk navnet Hjortsberg Skolemusikkorps. Dette var en radikal forandring som ikke foregikk uten sverdslag. Men de som mente at jentene ved skolen skulle ha en sjanse fikk sitt syn igjennom, og vi tror ikke noen siden har angret på det vedtak som ble fattet den gang. Korpsets første dirigent var Ragnvald Oliver Vik fra Divisjonsmusikken.


Halden skolemusikkorps

I ekstraordinært årsmøte 24. januar 1994 ble det vedtatt at Hjortsberg Skolemusikkorps og Halden Guttemusikkorps skulle slåes sammen til ett korps. Det nye korpset fikk navnet Halden Skolemusikkorps, og stiftelsesåret 1932 ble vedtatt benyttet.

Fra og med 1. januar 1995 ble Os Skolemusikkorps og Berg Skole- og Ungdomskorps formelt en del av Halden Skolemusikkorps.