Vi rekrutterer nye musikanter

Halden skolemusikkorps ønsker flere medlemmer. Vi rekrutterer elever fra Hjortsberg, Gimle, Låby, Os og Berg. De fleste er rundt 8-10 år når de begynner, men opplæringen kan tilpasses alder.

Korpset er delt inn i tre ulike nivåer. Første året er musikanten aspirant. Deretter går man videre til juniorkorpset, og til slutt seniorkorpset.

Aspirantene har fellesøvelse torsdager fra 17.30-18.15. I tillegg får man undervisning i det instrumentet hver enkelt spiller. Korpset stiller med instrument og uniform!

Vi har fremdeles plass til flere aspiranter! Vi skal holde en liten konsert for nye aspiranter torsdag den 10 og 17 september kl. 18.00. Kom på Hjortsberg, så tar vi en prat! 

Vi tar vanligvis imot nye aspiranter om høsten,men tar veldig gjerne en prat i løpet av året også!! Ta kontakt med en av oss (de voksne rundt korpset), så kan vi ta en prat.

Ta med deg foreldrene dine og kom til Hjortsberg skole på torsdager når øvelsen begynner (18.00). Da kan du komme for å høre litt på de som øver, treffe musikantene og se på mange instrumenter.

Ønsker du mer informasjon kontakt hsmk@haldensmk.no.